Mettler-Toledo International, Inc. (MTD)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 611 670 3 092 750 1 284 150 1 267 440 1 251 210
Zapasy w tys. USD 441 694 829 086 297 611 274 285 268 821
Rotacja zapasów 3,65 3,73 4,31 4,62 4,65

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 611 670K ÷ $441 694K
= 3,65


Analiza porównawcza

2022