Mettler-Toledo International, Inc. (MTD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 95 966 197 128 94 254 207 785 178 110
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 128 108 217 832 71 230 61 321 63 401
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 147 730 2 293 080 840 327 754 512 734 434
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,20 0,18 0,20 0,36 0,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($95 966K + $128 108K) ÷ $1 147 730K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022