Mettler-Toledo International, Inc. (MTD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 919 710 7 435 860 3 085 180 3 008 650 2 935 590
Aktywa razem w tys. USD 3 492 400 6 653 600 2 814 550 2 789 320 2 618 850
Rotacja aktywów razem 1,12 1,12 1,10 1,08 1,12

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 919 710K ÷ $3 492 400K
= 1,12


Analiza porównawcza

2022