Mettler-Toledo International, Inc. (MTD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 611 670 3 092 750 1 284 150 1 267 440 1 251 210
Zobowiązania handlowe w tys. USD 252 538 545 822 175 801 185 592 196 641
Rotacja zobowiązań 6,38 5,67 7,30 6,83 6,36

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 611 670K ÷ $252 538K
= 6,38


Analiza porównawcza

2022