Mettler-Toledo International, Inc. (MTD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 919 710 7 435 860 3 085 180 3 008 650 2 935 590 2 725 050
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 611 670 3 092 750 1 284 150 1 267 440 1 251 210 1 151 740
Zysk ze sprzedaży brutto 2 308 040 4 343 110 1 801 030 1 741 210 1 684 380 1 573 310
Koszty badań i rozwoju 177 122 339 532 140 102 143 950 141 071 129 265
Koszty ogólnego zarządu 938 461 1 887 950 820 221 819 183 812 802 787 464
Zysk operacyjny 1 126 220 1 989 470 784 043 728 388 682 981 613 913
Koszty odsetek netto 55 392 86 484 38 616 37 411 34 511 32 785
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 070 590 1 898 720 748 743 681 394 651 858 574 222
Podatek dochodowy 198 090 360 752 146 004 120 285 139 247 198 250
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 872 502 1 537 970 602 739 561 109 512 611 375 972