Merck & Co Inc (MRK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 13 192 000 11 248 000 10 128 000 8 928 000 8 096 000 10 016 000 8 575 000 6 981 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 169 000 7 217 000 6 810 000 6 654 000 6 987 000 6 868 000 6 748 000 5 291 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 24 239 000 22 998 000 23 168 000 22 316 000 23 872 000 23 728 000 21 906 000 26 361 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,84 0,80 0,73 0,70 0,63 0,71 0,70 0,47

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($13 192 000K + $7 169 000K) ÷ $24 239 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2022/Q4