Merck & Co Inc (MRK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 60 115 000 59 283 000 48 704 000 47 994 000 46 840 000 42 294 000 40 122 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 126 000 17 411 000 13 626 000 15 485 000 14 112 000 13 509 000 12 775 000
Zysk ze sprzedaży brutto 43 989 000 41 872 000 35 078 000 32 509 000 32 728 000 28 785 000 27 347 000
Koszty badań i rozwoju 30 531 000 13 548 000 12 245 000 13 558 000 9 872 000 9 752 000 10 208 000
Koszty ogólnego zarządu 10 504 000 10 042 000 9 634 000 10 468 000 10 615 000 10 102 000 9 830 000
Zysk operacyjny 2 954 000 18 282 000 13 199 000 8 483 000 12 241 000 8 931 000 7 309 000
Koszty odsetek netto 781 000 805 000 770 000 772 000 619 000 429 000 369 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 889 000 16 444 000 13 879 000 8 791 000 11 464 000 8 701 000 6 521 000
Podatek dochodowy 1 512 000 1 918 000 1 521 000 1 709 000 1 687 000 2 508 000 4 103 000
Udziały niekontrolujące 12 000 7 000 13 000 15 000 -66 000 -27 000 24 000
Zysk (strata) netto 365 000 14 519 000 13 049 000 7 067 000 9 843 000 6 220 000 2 394 000