Merck & Co Inc (MRK)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 28 745 000 30 690 000 25 360 000 22 736 000 19 806 000
Aktywa razem w tys. USD 109 160 000 105 694 000 91 588 000 84 397 000 82 637 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,26 0,29 0,28 0,27 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $28 745 000K ÷ $109 160 000K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022