Merck & Co Inc (MRK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 59 283 000 48 704 000 47 994 000 46 840 000 42 294 000
Aktywa razem w tys. USD 109 160 000 105 694 000 91 588 000 84 397 000 82 637 000
Rotacja aktywów razem 0,54 0,46 0,52 0,55 0,51

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $59 283 000K ÷ $109 160 000K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022