Merck & Co Inc (MRK)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 35 078 000 32 509 000 32 728 000 28 785 000 27 347 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 48 704 000 47 994 000 46 840 000 42 294 000 40 122 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 72,02% 67,74% 69,87% 68,06% 68,16%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $35 078 000K ÷ $48 704 000K
= 72,02%


Analiza porównawcza

2021