Merck & Co Inc (MRK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 093 000 13 192 000 8 096 000 8 062 000 10 450 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 368 000 7 169 000 6 987 000 5 541 000 4 277 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 25 694 000 24 239 000 23 872 000 27 327 000 22 220 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,60 0,84 0,63 0,50 0,66

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 093 000K + $8 368 000K) ÷ $25 694 000K
= 0,60


Analiza porównawcza

2023