Merck & Co Inc (MRK)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 16 126 000 17 411 000 13 626 000 15 485 000 14 112 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 922 000 4 264 000 4 609 000 4 594 000 3 738 000
Rotacja zobowiązań 4,11 4,08 2,96 3,37 3,78

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $16 126 000K ÷ $3 922 000K
= 4,11


Analiza porównawcza

2023