Merck & Co Inc (MRK)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 17 411 000 13 626 000 15 485 000 14 112 000 13 509 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 4 264 000 4 609 000 4 594 000 3 738 000 3 318 000
Rotacja zobowiązań 4,08 2,96 3,37 3,78 4,07

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $17 411 000K ÷ $4 264 000K
= 4,08


Analiza porównawcza

2022