Merck & Co Inc (MRK)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 143,91 139,04 137,29 134,11 123,92 121,02 122,83 137,42
Cykl należności dni 62,84 63,96 69,04 65,69 58,18 60,17 63,17 68,30
Cykl zobowiązań dni 88,77 79,58 79,69 84,18 89,39 72,67 77,27 88,42
Cykl konwersji gotówki dni 117,97 123,42 126,65 115,62 92,71 108,52 108,73 117,30

2023/Q4 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 143,91 + 62,84 – 88,77
= 117,97


Analiza porównawcza

2023/Q4