Merck & Co Inc (MRK)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Rotacja zapasów 2,54 2,63 2,66 2,72 2,95 3,02 2,97 2,66
Rotacja należności 5,81 5,71 5,29 5,56 6,27 6,07 5,78 5,34
Rotacja zobowiązań 4,11 4,59 4,58 4,34 4,08 5,02 4,72 4,13
Rotacja kapitału pracującego 9,29 6,69 8,86 5,63 5,16 5,45 6,23 5,92

Średnia liczba dni

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 143,91 139,04 137,29 134,11 123,92 121,02 122,83 137,42
Cykl należności dni 62,84 63,96 69,04 65,69 58,18 60,17 63,17 68,30
Cykl zobowiązań dni 88,77 79,58 79,69 84,18 89,39 72,67 77,27 88,42

Długoterminowe

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Rotacja aktywów trwałych 2,61 2,63 2,62 2,66 2,77 2,82 2,78 2,66
Rotacja aktywów razem 0,56 0,56 0,56 0,54 0,54 0,54 0,52 0,49