Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 054 000 2 564 000 1 981 000 1 504 000 3 094 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 422 000 149 000 146 000 157 000 145 000
Należności w tys. USD 5 884 000 2 621 000 2 611 000 2 799 000 2 819 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 940 000 2 589 000 2 154 000 3 542 000 3 053 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,35 2,06 2,20 1,26 1,98

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 054 000K + $422 000K + $5 884 000K) ÷ $6 940 000K
= 1,35