Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 107 000 15 932 000 14 455 000 12 574 000 14 109 000
Aktywa razem w tys. USD 15 518 000 15 422 000 16 077 000 15 612 000 15 068 000
Rotacja aktywów razem 1,04 1,03 0,90 0,81 0,94

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $16 107 000K ÷ $15 518 000K
= 1,04