Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 5,01 6,20 7,03 6,53 6,81
Rotacja należności 4,91 4,80 5,40 5,28 5,08
Rotacja zobowiązań 14,51 13,81 17,35 16,42 14,08
Rotacja kapitału pracującego 4,98 3,20 3,44 6,60 3,39

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 72,84 58,85 51,89 55,91 53,59
Cykl należności dni 74,29 76,08 67,55 69,18 71,88
Cykl zobowiązań dni 25,15 26,43 21,04 22,23 25,92

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 7,99 7,08 8,16 8,25 8,05
Rotacja aktywów razem 0,90 0,81 0,94 0,99 0,85