Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 932 000 28 910 000 12 574 000 14 109 000 14 768 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 848 000 3 618 000 1 777 000 1 729 000 1 791 000
Rotacja aktywów trwałych 8,62 7,99 7,08 8,16 8,25

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $15 932 000K ÷ $1 848 000K
= 8,62