Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 107 000 15 932 000 14 455 000 12 574 000 14 109 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 976 000 1 848 000 1 809 000 1 777 000 1 729 000
Rotacja aktywów trwałych 8,15 8,62 7,99 7,08 8,16

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $16 107 000K ÷ $1 976 000K
= 8,15