Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 708 000 1 527 000 2 564 000 1 981 000 1 504 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 227 000 211 000 149 000 146 000 157 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 460 000 3 470 000 2 589 000 2 154 000 3 542 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,50 1,05 0,99 0,47

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($708 000K + $227 000K) ÷ $4 460 000K
= 0,21