Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 054 000 2 564 000 1 981 000 1 504 000 3 094 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 422 000 149 000 146 000 157 000 145 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 940 000 2 589 000 2 154 000 3 542 000 3 053 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,50 1,05 0,99 0,47 1,06

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 054 000K + $422 000K) ÷ $6 940 000K
= 0,50