Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 235 000 6 270 000 6 374 000 6 523 000 6 253 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 675 000 4 460 000 3 470 000 2 589 000 2 154 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,33 1,41 1,84 2,52 2,90

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 235 000K ÷ $4 675 000K
= 1,33