Integra Lifesciences Holdings Corp (IART)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 180 550 169 075 133 892 50 201 60 801
Kapitał własny w tys. USD 1 804 400 1 684 800 1 514 870 1 416 740 1 375 800
ROE 10,01% 10,04% 8,84% 3,54% 4,42%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $180 550K ÷ $1 804 400K
= 10,01%


Analiza porównawcza

2022