Integra Lifesciences Holdings Corp (IART)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 456 661 513 448 470 166 198 911 138 838
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 116 789 91 051 69 282 67 907 90 160
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 320 906 340 021 401 013 331 309 262 552
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,79 1,78 1,35 0,81 0,87

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($456 661K + $116 789K) ÷ $320 906K
= 1,79


Analiza porównawcza

2022