Integra Lifesciences Holdings Corp (IART)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 180 550 169 075 133 892 50 201 60 801
Aktywa razem w tys. USD 3 889 760 3 782 380 3 615 140 3 303 240 3 107 890
ROA 4,64% 4,47% 3,70% 1,52% 1,96%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $180 550K ÷ $3 889 760K
= 4,64%


Analiza porównawcza

2022