Integra Lifesciences Holdings Corp (IART)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 587 355 597 808 520 834 564 681 571 496
Zobowiązania handlowe w tys. USD 102 100 61 837 54 608 113 090 76 050
Rotacja zobowiązań 5,75 9,67 9,54 4,99 7,51

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $587 355K ÷ $102 100K
= 5,75


Analiza porównawcza

2022