Integra Lifesciences Holdings Corp (IART)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 161 500 1 153 720 1 237 200 858 168 775 082
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 320 906 340 021 401 013 331 309 262 552
Wskaźnik płynności bieżącej 3,62 3,39 3,09 2,59 2,95

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 161 500K ÷ $320 906K
= 3,62


Analiza porównawcza

2022