Integra Lifesciences Holdings Corp (IART)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 557 670 1 542 450 1 371 870 1 517 560 1 472 440
Aktywa razem w tys. USD 3 889 760 3 782 380 3 615 140 3 303 240 3 107 890
Rotacja aktywów razem 0,40 0,41 0,38 0,46 0,47

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 557 670K ÷ $3 889 760K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022