Humana Inc. (HUM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 9 034 000 10 541 000 6 060 000 4 967 000 4 375 000
Aktywa razem w tys. USD 43 055 000 44 358 000 34 969 000 29 074 000 25 413 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,21 0,24 0,17 0,17 0,17

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $9 034 000K ÷ $43 055 000K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022