Humana Inc. (HUM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 19 448 000 19 685 000 17 830 000 14 778 000 13 590 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 178 000 15 331 000 13 394 000 10 929 000 10 077 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,13 1,28 1,33 1,35 1,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $19 448 000K) ÷ $17 178 000K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022