Humana Inc. (HUM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 92 870 000 83 064 000 77 155 000 64 888 000 56 912 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 221 000 3 073 000 2 371 000 1 955 000 1 735 000
Rotacja aktywów trwałych 28,83 27,03 32,54 33,19 32,80

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $92 870 000K ÷ $3 221 000K
= 28,83


Analiza porównawcza

2022