Humana Inc. (HUM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 3 800 000 3 148 000 4 986 000 3 192 000 3 100 000
Aktywa razem w tys. USD 43 055 000 44 358 000 34 969 000 29 074 000 25 413 000
Operacyjny ROA 8,83% 7,10% 14,26% 10,98% 12,20%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $3 800 000K ÷ $43 055 000K
= 8,83%


Analiza porównawcza

2022