Humana Inc. (HUM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 26 183 000 24 893 000 23 641 000 19 888 000 16 948 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 178 000 15 331 000 13 394 000 10 929 000 10 077 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,52 1,62 1,77 1,82 1,68

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $26 183 000K ÷ $17 178 000K
= 1,52


Analiza porównawcza

2022