Humana Inc. (HUM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 92 870 000 83 064 000 77 155 000 64 888 000 56 912 000
Aktywa razem w tys. USD 43 055 000 44 358 000 34 969 000 29 074 000 25 413 000
Rotacja aktywów razem 2,16 1,87 2,21 2,23 2,24

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $92 870 000K ÷ $43 055 000K
= 2,16


Analiza porównawcza

2022