Hub Group, Inc. (HUBG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 211 921 298 476 206 896 159 784 230 656 246 021 226 264 124 506
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 245 22 472 26 035 29 970 32 859 16 214 18 883 28 089
Należności w tys. USD 784 770 797 718 769 732 704 534 617 492 537 481 510 741 520 240
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 740 664 718 645 707 579 687 069 644 256 592 230 580 941 529 105
Wskaźnik płynności szybkiej 1,38 1,56 1,42 1,30 1,37 1,35 1,30 1,27

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($211 921K + $26 245K + $784 770K) ÷ $740 664K
= 1,38


Analiza porównawcza

2022/Q3