Hub Group, Inc. (HUBG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 187 270 400 686 342 429 342 570 286 642 211 921 298 476 206 896
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 58 420 45 744 30 703 28 679 49 901 26 245 22 472 26 035
Należności w tys. USD 603 555 636 384 616 775 701 089 720 157 784 770 797 718 769 732
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 658 210 656 288 593 737 637 707 691 770 740 664 718 645 707 579
Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 1,65 1,67 1,68 1,53 1,38 1,56 1,42

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($187 270K + $58 420K + $603 555K) ÷ $658 210K
= 1,29


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Hub Group, Inc.
HUBG
1,29
Forward Air Corp.
FWRD
1,30
GXO Logistics Inc
GXO
0,98