Hub Group, Inc. (HUBG)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 7,42 6,01 6,72 8,21 7,38
Rotacja zobowiązań 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 14,63 20,42 24,32 27,61 59,48

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 49,22 60,76 54,32 44,46 49,46
Cykl zobowiązań dni 29,55

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 6,81 6,21 5,21 5,53 5,40
Rotacja aktywów razem 1,90 1,74 1,66 1,84 1,91