Hub Group, Inc. (HUBG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 187 270 286 642 159 784 124 506 168 729
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 58 420 49 901 29 970 28 089 24 716
Należności w tys. USD 603 555 720 157 704 534 520 240 446 776
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 658 210 691 770 687 069 529 105 507 364
Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 1,53 1,30 1,27 1,26

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($187 270K + $58 420K + $603 555K) ÷ $658 210K
= 1,29


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Hub Group, Inc.
HUBG
1,29
Forward Air Corp.
FWRD
1,80
GXO Logistics Inc
GXO
0,98