Hub Group, Inc. (HUBG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 159 784 124 506 168 729 61 435 28 557
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 29 970 28 089 24 716 28 149 37 785
Należności w tys. USD 704 534 520 240 446 776 499 109 589 716
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 687 069 529 105 507 364 526 758 519 543
Wskaźnik płynności szybkiej 1,30 1,27 1,26 1,12 1,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($159 784K + $29 970K + $704 534K) ÷ $687 069K
= 1,30


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Hub Group, Inc.
HUBG
1,30
Atlas Air Worldwide Holdings Inc.
AAWW
0,93
Forward Air Corp.
FWRD
1,72