Hub Group, Inc. (HUBG)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 340 490 4 232 380 3 495 640 3 668 120 3 683 590
Należności w tys. USD 720 157 704 534 520 240 446 776 499 109
Rotacja należności 7,42 6,01 6,72 8,21 7,38

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $5 340 490K ÷ $720 157K
= 7,42


Analiza porównawcza

2022