Hub Group, Inc. (HUBG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 159 784 124 506 168 729 61 435 28 557
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 29 970 28 089 24 716 28 149 37 785
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 687 069 529 105 507 364 526 758 519 543
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,29 0,38 0,17 0,13

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($159 784K + $29 970K) ÷ $687 069K
= 0,28


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Hub Group, Inc.
HUBG
0,28
Atlas Air Worldwide Holdings Inc.
AAWW
0,71
Forward Air Corp.
FWRD
0,40