Hub Group, Inc. (HUBG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 187 270 286 642 159 784 124 506 168 729
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 58 420 49 901 29 970 28 089 24 716
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 658 210 691 770 687 069 529 105 507 364
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 0,49 0,28 0,29 0,38

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($187 270K + $58 420K) ÷ $658 210K
= 0,37


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Hub Group, Inc.
HUBG
0,37
Forward Air Corp.
FWRD
0,63
GXO Logistics Inc
GXO
0,31