Hub Group, Inc. (HUBG)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 450 980 0 0 0 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 360 314 437 416 298 000 268 832 283 765
Rotacja zobowiązań 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 450 980K ÷ $360 314K
= 12,35


Analiza porównawcza

2022