Heartland Express, Inc. (HTLD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 212 312 229 782 266 156 296 116 268 487 233 223 258 574 247 511
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 146 564 156 757 159 818 126 352 77 543 71 594 117 039 77 219
Wskaźnik płynności bieżącej 1,45 1,47 1,67 2,34 3,46 3,26 2,21 3,21

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $212 312K ÷ $146 564K
= 1,45


Analiza porównawcza

2023/Q1