Heartland Express, Inc. (HTLD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 229 782 233 223 193 012 151 814 232 502
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 156 757 71 594 71 042 63 407 64 689
Wskaźnik płynności bieżącej 1,47 3,26 2,72 2,39 3,59

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $229 782K ÷ $156 757K
= 1,47


Analiza porównawcza

2022