Heartland Express, Inc. (HTLD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 967 996 607 284 645 262 596 815 610 803
Aktywa razem w tys. USD 1 669 490 928 542 951 176 898 931 806 213
Rotacja aktywów razem 0,58 0,65 0,68 0,66 0,76

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $967 996K ÷ $1 669 490K
= 0,58


Analiza porównawcza

2022