Heartland Express, Inc. (HTLD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 49 462 157 742 113 852 76 684 161 448
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 362 18 574 23 583 18 054 18 824
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 156 757 71 594 71 042 63 407 64 689
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,55 2,46 1,93 1,49 2,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($49 462K + $37 362K) ÷ $156 757K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022