Heartland Express, Inc. (HTLD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 49 462 157 742 113 852 76 684 161 448
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 362 18 574 23 583 18 054 18 824
Należności w tys. USD 142 958 56 907 55 577 57 076 49 125
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 156 757 71 594 71 042 63 407 64 689
Wskaźnik płynności szybkiej 1,47 3,26 2,72 2,39 3,55

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($49 462K + $37 362K + $142 958K) ÷ $156 757K
= 1,47


Analiza porównawcza

2022