Heartland Express, Inc. (HTLD)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 91 452 67 969 78 589 62 934 64 824
Aktywa razem w tys. USD 1 669 490 928 542 951 176 898 931 806 213
Operacyjny ROA 5,48% 7,32% 8,26% 7,00% 8,04%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $91 452K ÷ $1 669 490K
= 5,48%


Analiza porównawcza

2022