Glaukos Corporation (GKOS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 352 695 361 618 391 190 415 413 414 051 428 965 418 561 407 380
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 250 18 275 16 033 16 278 15 626 17 887 16 905 14 954
Należności w tys. USD 36 073 34 766 36 032 34 804 33 438 35 236 37 569 36 694
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 72 359 60 615 69 508 55 596 63 360 63 450 349 477 335 564
Wskaźnik płynności szybkiej 5,61 6,84 6,38 8,39 7,31 7,60 1,35 1,37

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($352 695K + $17 250K + $36 073K) ÷ $72 359K
= 5,61


Analiza porównawcza

2022/Q4