Glaukos Corporation (GKOS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 314 711 282 862 294 011 224 959 236 984
Aktywa razem w tys. USD 940 414 1 002 380 1 049 700 1 005 500 818 400
Rotacja aktywów razem 0,33 0,28 0,28 0,22 0,29

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $314 711K ÷ $940 414K
= 0,33


Analiza porównawcza

2023