Glaukos Corporation (GKOS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 282 862 294 011 224 959 236 984 181 278
Aktywa razem w tys. USD 1 002 380 1 049 700 1 005 500 818 400 206 970
Rotacja aktywów razem 0,28 0,28 0,22 0,29 0,88

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $282 862K ÷ $1 002 380K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022