Glaukos Corporation (GKOS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 353 572 352 725 250 106 58 435 0
Kapitał własny w tys. USD 530 005 587 151 667 449 673 272 173 860
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,40 0,38 0,27 0,08 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $353 572K ÷ ($353 572K + $530 005K)
= 0,40


Analiza porównawcza

2022