Glaukos Corporation (GKOS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 295 431 352 695 414 051 404 368 173 983
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 18 194 17 250 15 626 13 206 7 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 74 014 72 359 63 360 49 702 57 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,24 5,11 6,78 8,40 3,15

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($295 431K + $18 194K) ÷ $74 014K
= 4,24


Analiza porównawcza

2023