Glaukos Corporation (GKOS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 352 695 414 051 404 368 173 983 140 488
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 250 15 626 13 206 7 900 4 124
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 72 359 63 360 49 702 57 700 30 365
Wskaźnik płynności gotówkowej 5,11 6,78 8,40 3,15 4,76

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($352 695K + $17 250K) ÷ $72 359K
= 5,11


Analiza porównawcza

2022