Glaukos Corporation (GKOS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -102 313 -52 872 -123 553 -46 547 -13 002
Aktywa razem w tys. USD 1 002 380 1 049 700 1 005 500 818 400 206 970
Operacyjny ROA -10,21% -5,04% -12,29% -5,69% -6,28%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-102 313K ÷ $1 002 380K
= -10,21%


Analiza porównawcza

2022