Glaukos Corporation (GKOS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 352 695 414 051 404 368 173 983 140 488
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 250 15 626 13 206 7 900 4 124
Należności w tys. USD 36 073 33 438 36 059 38 417 18 673
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 72 359 63 360 49 702 57 700 30 365
Wskaźnik płynności szybkiej 5,61 7,31 9,13 3,82 5,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($352 695K + $17 250K + $36 073K) ÷ $72 359K
= 5,61


Analiza porównawcza

2022